لیست پوشش‌های مخصوص چوب

پوشش های مخصوص چوب

Wood Coating

ROW Persian Product Name Product Name Code
1 سیلر سلولزیک Cellulosic Sanding Sealer DN 100.33
2 کیلر سلف سیلر سلولزی Cellulosic Self Sealer Clear DN 104.33.25
3 کیلر براق سلولزی Glossy Cellulosic Transparent Topcoat DN 120.00
4 کیلر مات سلولزی Matt Cellulosic Transparent Topcoat DN 120.10
5 نیم پلی استر براق Glossy Acid Curing Lacquer DN 130.00
6 نیم پلی استر نیم مات Semi Matt Acid Curing Lacquer DN 130.50
7 نیم پلی استر تمام مات Matt Acid Curing Lacquer DN 130.10
8 نیم پلی استر سوپر براق Anti UV Super Glossy Acid Curing Lacquer DN 135.00
9 نیم پلی استر سوپر مات Anti UV Super Matt Acid Curing Lacquer DN 135.25
10 نیم پلی استر سفید براق Glossy Acid Curing White Topcoat BN 130.00.1000
11 نیم پلی استر سفید مات Matt Acid Curing White Topcoat BN 130.10.1000
12 نیم پلی استر مشکی براق Glossy Acid Curing Black Topcoat BN 130.00.1000
13 نیم پلی استر مشکی مات Matt Acid Curing Black Topcoat BN 130.00.2000
14 نیم پلی استر فام سفارشی Acid Curing Topcoat (Custom) BN 130.00.RAL
15 بتونه سفید سلولزی Cellulosic White Primer BN 110.33.1000
16 بتونه مشکی سلولزی Cellulosic Black Primer BN 110.33.2000
17 بتونه طوسی سلولزی Cellulosic Gray Primer BN 110.33.9006
18 بتونه  قرمز اخرایی  سلولزی Cellulosic Red Primer BN 110.33.3032
19 بتونه زرد گل ماش  وسلولزی Cellulosic Yellow Primer BN 110.33.1028
20 سفید براق سلولزی Glossy Cellulosic White Paint BN 140.00.1000
21 سفید مات سلولزی Matt Cellulosic White Paint BN 140.25.1000
22 مشکی براق سلولزی Glossy Cellulosic Black Paint BN 140.00.2000
23 مشکی مات سلولزی Matt Cellulosic Black Paint BN 140.10.2000
24 زرد گل ماش براق سلولزی Glossy Cellulosic Yellow Paint BN 140.00.1028
25 قرمز اخرایی براق سلولزی Glossy Cellulosic Red Paint BN 140.00.3032
26 پوشش سلولزی فام سفارشی Glossy Cellulosic Paint (Custom) BN 140.00.RAL
ROW Persian Product Name Product Name Code
1 سیلر پلی اورتان Polyurethane Sanding Sealer DP 500.33
2 سیلر پلی اورتان اکرلیک Acrylic PU Sanding Sealer DA 505.33
3 سلف سیلر پلی اورتان Acrylic PU Self Sealer DA 538.33.25
4 پرایمر سفید پلی اورتان Polyurethane White Primer BP 510.33.1000
5 پرایمر سفید پلی اورتان مخصوص Polyurethane Special White Primer BP 511.33.1000
6 پرایمر مشکی پلی اورتان Polyurethane Black Primer BP 510.33.2000
7 کیلر سوپر براق پلی اورتان مخصوص Polyurethane Special Glossy Varnish DP 525.00
8 کیلر پلی اورتان اکرلیک براق Acrylic PU Glossy Varnish DA 535.00
9 کیلر پلی اورتان اکرلیک نیم مات Acrylic PU Silk Matt Varnish DA 535.40
10 کیلر پلی اورتان اکرلیک مات Acrylic PU Silk Matt Varnish DA 535.25
11 کیلر پلی اورتان اکرلیک سوپر مات Acrylic PU Super Matt Varnish DA 535.10
12 سفید پلی اورتان سوپر براق مخصوص PU Special Glossy White Paint BP 540.00.1000
13 سفید پلی اورتان اکرلیک سوپر براق Acrylic PU Glossy White Paint BA 580.00.1000
14 سفید پلی اورتان اکرلیک نیم مات Acrylic PU Silk Matt White Paint BA 580.50.1000
15 سفید پلی اورتان اکرلیک مات Acrylic PU Matt White Paint BA 580.25.1000
16 سفید پلی اورتان اکرلیک تمام مات Acrylic PU Super Matt White Paint BA 580.10.1000
17 مشکی پلی اورتان سوپر براق مخصوص PU Special Glossy Black Paint BA 540.00.2000
18 مشکی پلی اورتان اکرلیک براق Acrylic PU Glossy Black Paint BA 580.00.2000
19 مشکی پلی اورتان اکرلیک مات Acrylic PU Matt Black Paint BA 580.25.2000
20 رنگ پوششی اکرلیک فام سفارشی Acrylic PU Paint (Custom) BA 585.xx.RAL

تینــــــرها

Thinner

ROW Persian Product Name Product Name Code
1 تینر سلولزی فوری 10000 نرمال – اقتصادی Cellulosic Economic Thinner 10000 TNE 10000
2 تینر سلولزی فوری 10000 ممتاز Cellulosic Thinner 10000 TN 10000
3 تینر سلولزی فوری 12000 نرمال – اقتصادی Cellulosic Economic Thinner 12000 TNE 12000
4 تینر سلولزی فوری 12000 ممتاز Cellulosic Thinner 12000 TN 12000
5 تینر سلولزی فوری 15000 نرمال – اقتصادی Cellulosic Economic Thinner 15000 TNE 15000
6 تینر سلولزی فوری 15000 ممتاز Cellulosic Thinner 15000 TN 15000
7 تینر سلولزی فوری 20000 لوساید ممتاز Cellulosic Thinner 20000 TN 20000
8 تینر سلولزی فوری 30000 لوساید ممتاز Cellulosic Thinner 30000 TN 30000
9 تینر سلولزی فوری 60000 بدون الکل سوپر فاین Cellulosic Alkohol Free Thinner 60000 TN 60000
10 تینر شاپان ممتاز Patina Paint Thinner TS 900
11 تینر پلی استر Polyester Thinner TS 925
12 تینر پلی اورتان جنرال دیوکس Polyurethane General Thinner TP 500
13 تینر پلی اورتان جنرال اکو Polyurethane Echo Thinner TP 550
14 تینر پلی اورتان اکریلیک Polyurethane Acrylic Thinner TA 500
15 تینر پلی اورتان Polyurethane Thinner TP 400
16 تینر اپوکسی Epoxy Thinner TE 800
17 تینر کوره ای Baking Paint Thinner TI 200
18 تینر زینک اتیل سیلیکات Zinc Ethyl Silicate Thinner TI 350
19 تینر زینکا Zinca Thinner TI 400
20 تینر مخصوص رنگ ترافیک اکریلیک ترموپلاست Traffic Thinner TI 600
21 تینر رنگ ترافیک آلکید کلرو کائوچو Chlorinated Rubber Thinner TI 550
22 تینر پوشش های ضد حریق پایه حلالی Heat Resistant Coating Thinner TI 700
23 تینر واش پرایمر Wash Primer Thinner TI 850
24 تینر مخصوص پوشش های جدولی Alkyd Thinner TI 750
25 تینر شست و شو Wash Thinner TS 975
26 تینر روغنی ممتاز Oily Alkyd Thinner TO 2000
پیمایش به بالا

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

فیلتر محصولات

پوشش های آلکیدی
پوشش های آلکیدی
رنگ های اپوکسی
رنگ های اپوکسی
سایر محصولات صنعتی و محافظتی
سایر محصولات صنعتی و محافظتی

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.