افزودنی ها

مواد افزودنی ترکیباتی هستند که در مقادیر کم، جهت تقویت و یا اصلاح خواص اصلی پوشش نهایی در طی فرآیند ساخت، انبارداری و یا کاربرد مواد پوششی به رنگ اضافه می گردد. ما برخی از افزودنی هایی که ممکن است در فرآیند اجرا و استفاده از پوشش ها به مصرف کننده کمک نماید که نتیجه مطلوبتری بگیرد را آماده و عرضه نمودیم.

اسکرول به بالا

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید