آزمایشگاه مرجع 17025

آزمایشگاه دیاکو پارس

آزمایشگاه دیاکو پارس موتور واقعی توسعه محصولات شرکت است که در آن بیش از 200 فرمولاسیون در سال طراحی میشوند و سپس تبدیل به محصولاتی میگردند که مورد نیاز صنایع مختلف کشور است. ما علاقمند به ایده های جدید هستیم و بررسی میکنیم که چطور به این ایده ها جامه عمل بپوشانیم. پوشش صنعتی که زیر آب خشک میشود، لاک های پوششی با سختی و مقاومت بسیار بالا، لاک های ضد حریق و … نمونه هایی از ایده هایی بودند که در این واحد پس از بررسی های زیاد تبدیل به محصول شد. آزمایشگاه دیاکو پارس در حوزه کلیه پوشش های صنعتی و حفاظتی، دکوراتیو ، پوشش های چوب و … فعالیت دارد و کلیه پوشش هایی که توسط این واحد طراحی میشود قبل از تولید عمده توسط دپارتمان تولید، بارها در شرایط خاص مورد تست و آنالیز قرار میگیرد چرا که ما نمیخواهیم بیش از 6000 مشتری شرکت قبل از تاییدیه های کیفی قطعی محصولات از آنها استفاده کنند. آزمایشگاه های دیاکو پارس دائما در حال بررسی تکنولوژی های روز جهانی هستند چرا که ما معتقدیم همیشه گزینه بهتری هم میتواند وجود داشته باشد.

خدمات قابل ارائه آزمایشگاه مرجع

استاندارد ISO/IEC 17025 توسط کميته ارزيابي انطباق (ISO(CASCO تهيه شده است. اولين ويرايش (۱۹۹۹) اين استاندارد بين المللي حاصل تجربيات وسيع در پيادهسازي۲۵ ISO/IEC Guide و۴۵۰۰۱ EN ميباشد كه اكنون اين استاندارد جايگزين هر دو آنها گرديده است. براي آزمايشگاههايي كه قصد دارند وجود يك سيستم كيفيت، صلاحيت فني و توانايي توليد نتايج فني معتبر را اثبات كنند، اولين ويرايش اين استاندارد شامل تمامي الزاماتي ميشد كه آنها بايد برآورده نمايند. ويرايش دوم اين استاندارد ۱۷۰۲۵:۲۰۰۵ ISO/IEC ، ويرايش اول را كه از نظر فني بازنگري شده بود، منسوخ كرده و جايگزين آن گرديد.

بكارگيري اين استاندارد بين المللي تشريك مساعي ميان آزمايشگاهها و ساير مراجع، مشاركت در تبادل اطلاعات و تجارب، هماهنگ سازي استانداردها و روشهاي اجرايي را تسهيل ميكند. آزمايشگاه هايي که الزامات ايزو ۱۷۰۲۵را برآورده نمايند، خودبه خود الزامات استانداردهاي ايزو ۹۰۰۱ را نيز برآورده خواهند نمود. در صورتي که آزمايشگاهها الزامات استاندارد ايزو ۱۷۰۲۵را برآورده نمايند و توسط مراجعي که داراي موافقت نامة شناسايي متقابل با مراجع هم تراز خود در ساير کشورهاي استفاده کننده از اين استاندارد هستند، تأييد صلاحيت شوند، پذيرش نتايج آزمون و کاليبراسيون کشورها آسان خواهد شد. به کارگيري اين استاندارد همکاري بين آزمايشگاه ها و ساير سازمانها را تسهيل و به تبادل اطلاعات، تجارب و نيز هماهنگ کردن استانداردها و روشهاي اجرايي کمک ميکند.

اين استاندارد شامل دو بخش الزامات مديريتي و الزامات فني ميباشد. برآورده شدن اين دو به معني داشتن صلاحيت بر اساس ايزو ۱۷۰۲۵ است. هر يک از اين موارد داراي روشهاي عملياتي و اجرايي خاص خود و رويه هايي ميباشد که هر آزمايشگاه ملزم به رعايت آن در چارچوبهاي تعريف شده ميباشد.

آزمايشگاه منطبق با اين استاندارد داراي ويژگيهاي زير مي باشد:

  • بکارگيري نيروهاي داراي صلاحيت و با انگيزه
  • شرايط مناسب محيطي آزمايشگاه
  • بکارگيري روشهاي آزمون مناسب
  • بکارگيري تجهيزات مناسب و منطبق با آخرين تکنولوژي هاي جهاني که توانايي برآورده سازي الزامات روش آزمون را دارا باشند.
  • قابليت رديابي اندازه گيريها به استاندارهاي بين المللي
  • بکارگيري روشهاي مناسب جهت دريافت، نگهداري و تحويل نمونه هاي آزمون
  • روشهاي مناسب جهت كنترل كيفيت فعاليتهاي آزمون آزمايشگاه
  • انتشار گزارش آزمون بر طبق الزامات استاندارد و خواسته مشتريان

پرسنل آزمايشگاه ، که هر يک از آنها وظيفه خاصي را در آزمايشگاه انجام مي دهند، افرادي ميباشند که صلاحيت لازم را براي فعاليتهاي تحت انجام دارا مي باشند. پرسنل آزمايشگاه با توجه به تحصيلات، آموزشها، سوابق و مهارتهايي که دارا مي باشند براي تصدي پستهاي مختلف آزمايشگاه انتخاب شده اند.

ردیفآزمايش هاي تعيين مشخصه هاي فيزيكي رنگ (رنگ تر)
1تعيين دانه بندي رنگ
2تعيين پوشش رنگ تر
3تعيين دانسيته
4تعيين ويسكوزيته رنگ با استفاده از فلوكاپ
5تعيين ويسكوزيته رنگ با استفاده از ويسكومتر استورمر
6تعيين درصد مواد فرار پوشش هاي آلي
7تعيين ضخامت فيلمتر با استفاده از ضخامت سنج شانهاي
8تعيين زمان خشك شدن رنگ ترافيك
9تعيين زمان خشك شدن، سخت شدن و تشكيل فيلم پوشش هاي آلي در دماي اتاق
ردیفآزمايش هاي تعيين مشخصه هاي فيزيكي رنگ (فيلم خشك)
1تعيين براقيت آينه اي
2اندازه گيري غير تخريبي ضخامت فيلم خشك پوششهاي غير مغناطيسي اعمال شده بر روي سطوح فلزي آهني و پوششهاي غير مغناطيسي نارسانا اعمال شده بر روي سطوح فلزي غير آهني
3تعيين فام و محاسبه اختلاف فام به طريقه دستگاهي
4تعيين ضخامت فيلم خشک سيستم های پوشش حفاظتی بوسيله ابزار تخريبگر
ردیفآزمايش هاي تعيين خواص فيزيكي مكانيكي رنگ
1تعيين سختي پوشش هاي آلي با روش آونگي
2تعيين مقاومت فيلم خشك رنگ در مقابل جامي شدن
3تعيين مقاومت لايه خشك رنگ در برابر خمش حول محور استوانه اي
4تعيين مقاومت پوششهاي آلي به تغيير شكل ناگهاني (ضربه)
5تعيين چسبندگي با استفاده از آزمونگر Pull – off
6تعيين مقاومت سايشي رنگ هاي ساختماني
7تعيين چسبندگي با استفاده از نوار چسب
ردیفآزمايش هاي شيميايي و محيطي
1تعيين مقاومت در برابر MEK آستري هاي زينك ريچ اتيل سيليكات ( معدني ) با مالش حلال
2تعيين مقاومت در برابر حلال و سوخت رنگ هاي ترافيك
3ارزيابي تخريب پوششهاي رنگ- تعيين شدت ، كميت و اندازه عمومي نقص قسمت6 : درجه بندي درجه گچي شدن بوسيله روش نوار چسب
ردیفآزمايش هاي مقاومت در برابر خوردگي
1تعيين مقاومت در برابرتعيين مقاومت پوشش در برابر پاشش مه نمك
2تعيين مقاومت پوشش در برابر آب در رطوبت نسبي 100%
3تعيين مقاومت پوشش در برابر آب با استفاده از غوطه وري در آب
اسکرول به بالا
ورود به دیاکوپارس

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

ثبت نام در یاکوپارس